Projekty

Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga
Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”
Craft (and) Artisan Skills (for) Co-operative And Digital Enterprise and Innovation Gains
Wsparcie dla ŁCDNiKP w prowadzeniu kształcenia na odległość
No AIM, no GAIN
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia
Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0
Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0
„Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi”
„Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego”
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:kujawsko-pomorskiego i łódzkiego
Energia przyszłości – energią Twojej kariery
Napęd przyszłości – napędem Twojej kariery
DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga
SZKOLENIA I DORADZTWO DLA KADRY KIEROWNICZEJ SYSTEMU OŚWIATY W WOJ. ŁÓDZKIM
„Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie”
“Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna regionalnego ośrodka edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej”
Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi
Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV
„Partnerstwo na rzecz Gwarancji dla młodzieży w województwie łódzkim”
Mechanik taboru tramwajowego
Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja.
Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności
Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż
Egzamin zawodowy bez stresu
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca
Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym
Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Biuro projektu Erasmus +
Integracja przemysłu i edukacji - szansa dla absolwentów szkół zawodowych
Ja też mogę pracować
Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej
Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników
Mechanik taboru tramwajowego ET1
Przyszły przedsiębiorca
Kompetencje kluczowe – szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników
Świadome planowanie kariery
Innowacyjny uczeń
Wsparcie na starcie II
9.1.2 PO KL „Matura – kwalifikacje – praca”
Opracowanie pakietów edukacyjnych do modułowych programów kształcenia dla różnych zawodów
Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych
Przygotowanie innowacyjnych programów kształcenia zawodowego
Szkolenia informatyczne dla nauczycieli
Opracowanie koncepcji programu „Organizacja zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy”
Projekt On-lang.net
Projektowanie i badanie przydatności multimedialnych pakietów edukacyjnych dla potrzeb kształcenia na odległość
Projektowanie wykorzystania technologii multimedialnej w rozwoju branży tekstylnej zarówno w obszarze edukacji, jak i w sektorze rynkowym
Prowadzenie badań popytu na pracę, w tym projekt badawczy „Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy”
Edukacja statystyczna
Prowadzenie działalności Akademii Młodych Twórców i Twórczej Szkoły Komputerowej
Zaprojektowanie platformy dla potrzeb zarządzania doskonaleniem na odległość
Udział w programie „INTEL Nauczanie ku przyszłości”
GIMNAZJUM BEZ BARIER”
Projekt EuBuildIT
Projekt „Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy”
„Pracuję Zatrudniam” i „Pracuję zatrudniam II” w ramach programów Phare 2001 i 2002
Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia
Kształcenie nauczycieli
Metoda projektów w gimnazjum
Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać
Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji
Pomóż sobie zdać maturę- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU
Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie
Więcej umiem, więcej mogę
Wsparcie na starcie
Akademia młodych twórców – program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych
Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia
Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik
Programista obrabiarek sterowanych numerycznie oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości
Matura- pierwszy krok do kariery
Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II
Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy – projekt innowacyjny
Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości
Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy