Struktura

Dyrekcja:

 • Jan Moos – dyrektor

e-mail: j.moos@lcdnikp.elodz.edu.pl
Sekretariat:
telefon: 42 678-33-78
fax: 42 678-07-98
e-mail: kontakt@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

 • Zofia Teresa Dąbrowska – wicedyrektor


telefon: 42 678-33-78 w.204
e-mail: t.dabrowska@ldnikp.elodz.edu.pl

 • Anna Koludo – wicedyrektor

telefon: 42 678-33-78 w.353
e-mail: a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl

Kierownicy Ośrodków:

Sekretariat ds. wszystkich form doskonalenia

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ośrodki i pracownie w ŁCDNiKP

Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

 • Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • Pracownia Edukacji Humanistycznej
 • Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej
 • Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 • Pracownia Edukacji Przedzawodowej
 • Pracownia Edukacji Zawodowej
 • Pracownia Kształcenia Praktycznego
 • Pracownia Edukacji Ekologicznej
 • Pracownia BHP i Ergonomii

Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

 • Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego
 • Pracownia Badania Predyspozycji Zawodowych
 • Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

 • Pracownia Jakości w Edukacji
 • Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

 • Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych
 • Pracownia Edukacji Informatycznej
 • Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

 • Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych
 • Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Pracownia Wychowania i Profilaktyki