Struktura

 

Dyrekcja:

 • Janusz Jan Moos – dyrektor

e-mail: jmoos@wckp.lodz.pl
Sekretariat:
telefon: 42 678-33-78
fax: 42 678-07-98
e-mail: wcdnikp@wckp.lodz.pl

 • Elżbieta Gonciarz – wicedyrektor, pełnomocnik ds. jakości


telefon: 42 678-33-78 w. 205
e-mail: gonciarz@wckp.lodz.pl

 • Zofia Teresa Dąbrowska – wicedyrektor


telefon: 42 678-33-78 w.204
e-mail: tdabrowska@wckp.lodz.pl

 

Kierownicy Ośrodków:

 • Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji
  Zofia Teresa Dąbrowska
  telefon: 42 678-33-78 w. 204
  e-mail: tdabrowska@wckp.lodz.pl

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  Barbara Kapruziak
  telefon: 42 678-33-78 w. 236
  e-mail: bkapruziak@wckp.lodz.pl

 • Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych
  Anna Koludo
  telefon: 42 678-33-78 w. 353
  e-mail: koludo@wckp.lodz.pl

 • Ośrodek Zarządzania w Edukacji
  Aneta Madziara
  telefon: 42 678-33-78 w. 208
  e-mail: amadziara@wckp.lodz.pl

 • Ośrodek Doradztwa Zawodowego
  Małgorzata Sienna
  telefon: 42 678-33-78 w. 232
  e-mail: msienna@wckp.lodz.pl

 • Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej
  Barbara Kuźmicka-Wrąbel
  telefon: 42 678-33-78 w. 351
  e-mail: bwrabel@wckp.lodz.pl

 • Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
  Elżbieta Ciepucha
  telefon: 42 678-33-78 w. 357
  e-mail: eciepucha@wckp.lodz.pl

Sekretariat ds. wszystkich form doskonalenia

 • telefon: 42 678-33-78 w. 105
  tel/fax: 42 678-10-85

Dział Finansowo-Księgowy

 • Teresa Majchrzak – główna księgowa
  telefon: 42 678-33-78 w. 107
  e-mail: tmajchrzak@wckp.lodz.pl

 • Księgowość
  telefon: 42 678-33-78 w. 107

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ośrodki i pracownie w ŁCDNiKP

Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

 • Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • Pracownia Edukacji Humanistycznej
 • Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej
 • Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 • Pracownia Edukacji Przedzawodowej
 • Pracownia Edukacji Zawodowej
 • Pracownia Kształcenia Praktycznego
 • Pracownia Edukacji Ekologicznej
 • Pracownia BHP i Ergonomii

Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

 • Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego
 • Pracownia Badania Predyspozycji Zawodowych
 • Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

 • Pracownia Jakości w Edukacji
 • Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

 • Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych
 • Pracownia Edukacji Informatycznej
 • Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

 • Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych
 • Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Pracownia Wychowania i Profilaktyki