Akademia młodych twórców – program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Lider projektu: 
Studio Projektów Katarzyna Koludo-Durkiewicz
Okres realizacji: 
02.01.2012 – 28.02.2013
Cel ogólny: 
podniesienie poziomu umiejętności w zakresie zaawansowanego zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) u 132 uczniów szkół zawodowych
Grupa docelowa projektu: 
132 uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych w ZSP Nr 3, Nr 7, Nr 15, Nr 20 w Łodzi oraz ZS Nr 1 i Nr 2 w Pabianicach.
Działania: 
a) zajęcia „Konstruowanie i programowanie robotów mobilnych”; b) zajęcia „Tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych”; c) zajęcia „Grafika komputerowa i multimedia”; d) zajęcia „Programowanie w językach wysokiego poziomu”; e) zajęcia „Budowa i administrowanie sieciami komputerowymi”.
Partner projektu: 
: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Styczeń 2012