Opracowanie koncepcji programu „Organizacja zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy”


W ramach programu PHARE 2003 „Wsparcie modernizacji oferty edukacyjnej” opracowano koncepcję programu „Organizacja zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy” i złożono aplikację dla projektowanego przedsięwzięcia „Stacje dydaktyczne do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy”. W wyniku projektu powstały nowe stacje dydaktyczne w pracowni (jedyna tego typu w skali kraju) oferującej kształcenie praktyczne w obszarze przetwórstwa tworzyw wielocząsteczkowych ze szczególnym uwzględnieniem obróbki tworzyw sztucznych i projektowania urządzeń wtryskowych. Realizacja projektu była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Miasta Łodzi (2005/2006).