Komunikat o błędzie

 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 267 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 268 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 276 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 283 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 819 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 828 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 831 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Cannot change save handler when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 242 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Cannot change session id when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 266 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).

Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.3
Lider projektu: 
Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
02.01.2017- 31.12.2018
Cel ogólny: 
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 80 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 20, nr 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi poprzez realizację dodatkowych, specjalistycznych zajęć z obszaru nowoczesnych metod wytwarzania oraz programowania i montowania układów elektronicznych i elektrycznych a także staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2018.
Grupa docelowa projektu: 
Grupę docelową projektu stanowi 80 uczniów (0K/80M) przystępujących do projektu z własnej inicjatywy ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Nr 20, Nr 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi.
Działania: 
Przeszkolenie nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zakupionego sprzętu - zostaną przeprowadzone 2 szkolenia mające na celu przygotowanie 6 nauczycieli branży mechatronicznej, mechanicznej i elektronicznej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i oprogramowania (24 godz.). Zostaną przeprowadzone zajęcia mające na celu przygotowanie uczniów do wykonywania zadań zawodowych związanych z obsługą i programowaniem maszyn do obróbki ubytkowej (obrab.ster. num. CNC - 30h) i przyrostowej (modelowanie i druk 3D - 40h). Zajęcia będą prowadzone w 2 edycjach po 5 gr/ed (8os/gr) Termin I edycji II-V.2017 II edycji II-V.2018 Zostaną przeprowadzone zajęcia przygotowujące uczniów do wykonywania zadań związanych z projektowaniem, montażem i programowaniem układów elektronicznych i elektrycznych. Zajęcia z programowania (30h) oparte będą na układach Arduino z mikroprocesorem na których budowane są układy sterowania wielu urządzeń mechatron. Zajęcia z montażu (20h) będą miały na celu przygotowanie uczniów do wykonywania elektronicznych obwodów drukowanych do układów sterowania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach projektu a szeroko stosowanego w przemyśle. Zajęcia będą prowadzone w 2 edycjach po 5 gr/edycję (8os/gr) Termin I ed V-VI.2017 II edycji V-VI.2018 Na potrzeby realizacji zajęć zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do Pracownii Machatroniki, gdzie prowadzone są zajęcia w ramach kierunku: technik mechatronik, tech.mechanik, tech.elektronik. Zostaną przeprowadzone zajęcia mające na celu przygotowanie uczniów do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem, nadzorowaniem i obsługiwaniem procesów produkcyjnych i logistycznych z wykorzyst. systemów informatycznych (40h). Zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzyst. gier symulacyjnych co pozwoli na poznawanie współczesnych metod zarządzania, doskonalenia i optymalizacji produkcji oraz metod organizowania i doskonalenia pracy własnej i zespołowej czyli cech pożądanych przez pracodawców. Zostaną przeprowadzone także zajęcia przygotowujące uczniów do samozatrudnienia ze względu na dużą popularność tej branży wśród mikro i małych przedsiębiorstw usługowych (10h). Dla każdego uczest. zostanie przepr. łącznie 50h zajęć w obszarze zarządzania i nadzorowania produkcji oraz samozatrud Zajęcia będą prowadz. w 2 edycjach po 5 gr/ed (8os/gr) Termin I ed IX-XI.2017 II ed IX-XI.2018 Zostaną przeprowadzone staże dla uczniów przy współpracy pracodawcy z branży mechatronicznej wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w szkołach. Staże odbywać się będą w przedsięb. produkującym urządzenia mechatroniczne a uczniowie zgodnie z organizacją procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie będą zaangażowani w produkcję, montaż i programowanie urządzeń mechatronicznych. Dla każdego uczestnika zostanie przeprowadzonych 150h zajęć stażowych. Zajęcia będą prowadzone w 2 edycjach po 8 gr/edycję (5os/gr) Termin I ed VII.2017 II edycji VII.2018 Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji. Tematyka zajęć: instalacje elektryczne, ochrona odgromowa i przepięciowa, ochrona obsługi przed skutkami działania prądu elektr, zasady i warunki eksploatacji urządzeń elektr., BHP przy instalacjach elektr., pierwsza pomoc przedmed. Dla każdej grupy uczest. projektu zostanie zrealizowanych 20h zajęć. Zajęcia będą prowadzone w 2 edycjach po 5 gr/ed (8os/gr) Termin I ed. I.2017 II ed. I.2018
Wartość: 
1 239 474,62 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 
1 115 527,16 zł