“Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna regionalnego ośrodka edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej”

 

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020, Priorytet VII, Działanie VII.4.1
Beneficjent: 
Miasto Łódź
Realizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
29.12.2016- 30.04.2019
Cel ogólny: 
Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego dzięki remontowi oraz doposażeniu bazy dydaktycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Cel ogólny: Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego dzięki remontowi oraz doposażeniu bazy dydaktycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Cele główny zostanie osiągnięty poprzez: - zwiększenie funkcjonalności i standardu pomieszczeń Centrum poprzez ich remont dla potrzeb realizacji wysokiej jakości kształcenia, - zwiększenie dostępności pomieszczeń ŁCDNiKP dla osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie remonty i dostosowanie infrastruktury oraz zakup infokiosku, - umożliwienie nauki w obszarze mechatroniki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do edukacji w danej dziedzinie, - umożliwienie zwiększania kompetencji ICT oraz nabycia umiejętności zastosowania TIK w mechatronice przez uczniów i kursantów Centrum poprzez zakup wyposażenia komputerowego.
Grupa docelowa projektu: 
Grupą docelową projektu są uczniowie szkół zawodowych i techników oraz osoby dorosłe chcące kształcić się w obszarze mechatroniki z terenu województwa łódzkiego.
Działania: 
1. Prace remontowe sali dydaktycznej nr 1 wraz z łazienkami 2. Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej nr 1 w tym: a) zakup sprzętu do tekstroniki - kompleksowe wyposażenie 4 stanowisk dydaktycznych/ćwiczeniowych b) zakup wyposażenia stanowiska laboratoryjnego do programowania mikrokontrolera tekstronicznego systemu do pomiaru wybranego parametru fizjologicznego c) zakup wyposażenia stanowiska laboratoryjnego do badania tekstronicznych systemów do kształtowania komfortu cieplnego d) zakup wyposażenia stanowiska laboratoryjnego do badania czujników tekstronicznych 3. Prace remontowe sali dydaktycznej nr 12 4. Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej nr 12 w tym: a) Zakup stanowiska dydaktycznego z zakresu hydrauliki transparentnej (akwatroniki) 5. Prace remontowe sali dydaktycznej nr 7 6. Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej nr 7 w tym: a) Zakup sprzętu: inteligentny dom b) Zakup infokiosku 7. Prace remontowe sali dydaktycznej nr 109 8. Zakup wyposażenia Sali dydaktycznej nr 109 a) zakup komputerów stacjonarnych b) zakup komputera przenośnego c) zakup tabletów d) zakup urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych
Wartość: 
1 167 618,37zł
Dofinansowanie projektu z UE: 
992 475,59zł