Matura- pierwszy krok do kariery

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.2
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
1.10.2010 – 30.09.2012
Cel ogólny: 
zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki i geografii powstałych w trakcie procesu kształcenia u uczniów przygotowujących się do matury klas programowo najwyższych szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia dorosłych) w roku szkolnym 2010/2011: T nr 1, T nr 2, T nr 3, T nr 4, T nr 5, T nr 8, T nr 9, T nr 10, T nr 13, T nr 15, T nr 17, T nr 19, T nr 21, w roku szkolnym 2011/2012 T nr 1, T nr 2, T nr 3, T nr 4, T nr 5, T nr 6, T nr 8, T nr 9, T nr 10, T nr 11, T nr 12, T nr 13, T nr 15, T nr 17, T nr 19, T nr 21 prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez zorganizowanie i prowadzenie w ich szkołach macierzystych dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Grupa docelowa projektu: 
1688 uczniów programowo najwyższych klas przygotowujących się do matury z matematyki i geografii, u których zdiagnozowane zostały dysproporcje edukacyjne nabyte w procesie kształcenia.
Działania: 
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z matematyki i geografii w szkołach objętych projektem w wymiarze 4612 h zajęć z matematyki i 938 h zajęć z geografii w trakcie 2 lat trwania projektu.