No AIM, no GAIN

 
 
No AIM, no GAIN
Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + 
 
Lider projektu: Fondatzia Obrazovatelno satrudnichestvo (Bułgaria)
Partnerzy: RVB Consulting (Francja),  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
 
Okres realizacji:  2015.02.01 – 2016.03.31 
 
Cel główny: 
Projekt miał na celu prowadzenie szkoleń, coaching dla doradców oraz opracowanie i pilotażowe wdrożenie internetowej platformy prowadzenia coachingu (coaching dla celów doradztwa edukacyjno-zawodowego) dla młodych ludzi w wieku 17-19 lat.
 
Rezultaty:
W ramach projektu zostało przeszkolonych 30 doradców zawodowych (10 w Bułgarii, 10 we Francji i 10 w Polsce). Każdy z doradców poprowadził coaching z uczniami z wykorzystaniem platformy (łącznie trening dla 135 młodych ludzi - 45 w Bułgarii, 45 we Francji i 45 w Polsce).
 
Spotkanie partnerskie odbyło się w lutym 2015r. , na  rozpoznano potencjał partnerów,  dopracowano koncepcję, metodologię i wdrożenie coachingu; doprecyzowano struktury programu, wdrożono kolejne etapy projektu do realizacji.
 
Lider i Partner odwiedzili również Łódź - zwiedzili Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, podczas wizyty trwały intensywne prace nad opracowywaniem metodologii i kolejnych  etapów realizacji projektów. Odbyło się też szkolenie doradców zawodowych w zakresie wykorzystywania technik coachingowych.
 
W rezultacie projektu powstała platforma internetowa, do której opracowano publikację/przewodnik w trzech językach.
 
Wartość projektu: 46 060,00 EUR
 
Dofinansowanie projektu z UE: 46 060,00 EUR