Komunikat o błędzie

 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 267 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 268 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 276 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 283 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 819 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 828 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 831 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Cannot change save handler when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 242 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Cannot change session id when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 266 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).

Mechanik taboru tramwajowego

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.3
Lider projektu: 
Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
01.01.2017- 30.07.2018
Cel ogólny: 
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 50 uczniów (1K49M) ZS Ponadgimnazjalnych Nr 9,Nr 22, Zespołu Szkół Techn-Inf, ZS Samochodowych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, uzyskanie kompetencji z zakresu naprawy i eksploatacji taboru tramwajowego i kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci w okresie od 01.01 2017 do 31.07.2018 .
Grupa docelowa projektu: 
Grupę docelową proj. stanowić będzie 50 uczniów (49M i 1 K) przystępujących do proj z własnej inicjatywy ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9,nr 22 z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych , Zespołu Szkół Samochodowych ( z klas II i II ZSZ i klas II, III techników dla młodzieży)
Działania: 
Realizacja specjalistycznych zajęć edukacyjnych - zostaną przeprowadzone specjal. zajęcia mechatroniczne, mechaniczne i elektryczne przyg ucz do wyk zad związanych z eksploatowaniem i naprawami taboru tramw. Potrzeba realizacji specjalistycznych zajęć wynika z faktu, że żadna szkoła ponadgimn. w regionie nie oferuje programu naprawy tramwajów czy budowy infrastruktury, w związku z czym nie ma możliwości aby na łódzkim rynku pracy pozyskać pracowników przyg do napraw taboru tram.Rynek pracy wykazuje duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru. Tematyka zajęć będzie obejmowała: budowę, działanie, eksploatacje i konserwację oraz naprawę wagonów tram różnych typów i ich zasadniczych podzespołów. Dla każdego ucznia 50 h zaj. specjal. Realizacja zajęć edukacyjnych przygotowujących uczniów do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji oraz Przeprowadzenie egzaminów na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną (zadanie zlecone) - Przeprowadzone zostaną zajęcia mające na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy U przy maszynach i instalacjach elektrycznych w trakcie staży/praktyk u pracodawców a także przygotowanie uczniów do egzam kwalifikacyjnego na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji(upraw niezbędne przy realizacji staży).Efekty kształcenia: uczeń potrafi określić budowe i działanie oraz warunki techniczne urządzeń, instalacji i sieci, wykonywać prace kontrolno-pomiarowe i montażowe, znać i stosować zasady BHP. Dla każdego ucznia zrealizowanych zostanie 30h zajęć(5 gr x 30h/gr =150h). Organizacja i realizacja staży/praktyk przy współpracy pracodawcy – 50 uczniów weźmie udział w stażach, a zakres staży wykracza poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w szkołach – 150 godzin stażu na uczniów w wakacje 2017 r ferie zimowe II 2018 r i dni wolne od nauki w roku szkol 2017/2018. Doposażenie pracowni dla zawodu technik mechatronik oraz technik elektromechanik – uczniowie dzięki doposażeniu pracowni będą mieli możliwość pracy na najnowocześniejszym sprzęcie wykorzyst. w rzeczywistym środowisku pracy. Nabycie nowych kompetencji w zakresie eksploatacji i naprawy taboru tramwaj, wymaga zapoznania z budową silników elektr i sposobów pomiarów. W czasie staży u pracodawcy nie ma możliwości praktycznej zapoznania się z zasadami działania silników tramwaj (wmontowanych, o dużych parametrach) toteż uczniowie w pracowni w ŁCDNiKP będą samodzielnie wykonywać prace serwisowe i pomiarowe na silnikach małej mocy.
Wartość: 
601 980,24 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 
541 782,22 zł