Wsparcie na starcie

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
01.06.2010 – 31.05.2012
Cel ogólny: 
osiągnięcie przez 360 uczniów i uczennic nowych umiejętności dokonywania świadomych wyborów dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Grupa docelowa projektu: 
360 uczniów i uczennic Publicznego Gimnazjum nr: 10, 14, 20, 22 i 33 w Łodzi.
Działania: 
a) zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego o tematyce: • Poznaj samego siebie • Rola pracy w życiu człowieka • Potrzeby rynku pracy • Baza informacyjna dla poradnictwa zawodowego • Planer kariery edukacyjnej i zawodowej b) indywidualne doradztwo
Czerwiec 2010