Programista obrabiarek sterowanych numerycznie oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.2
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
1.02.2011 – 31.07.2012
Cel ogólny: 
osiągnięcie przez 48 uczniów techników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych: nr 7, nr 9, nr 10, nr 17, nr 20 i nr 22 w Łodzi oraz Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 w Pabianicach i Zespołu Szkół w Zgierzu, nowych pożądanych na rynku pracy umiejętności zawodowych w zakresie programowania i obsługi obrabiarek CNC oraz potwierdzenie kwalifikacji cząstkowych dla zawody technik mechatronik w obszarze zawodowym „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie”.
Grupa docelowa projektu: 
48 uczniów klas programowo najwyższych techników w ZSP nr 7, nr 9, nr 10, nr 17, nr 20 i nr 22 w Łodzi oraz ZS nr 1 i nr 2 w Pabianicach i ZS w Zgierzu o specyficznych potrzebach edukacyjnych (zdolni, chcący uzyskać dodatkowe umiejętności pożądane na rynku pracy).
Działania: 
a) Opracowanie standardu kwalifikacji zawodowych dla obszaru zawodowego „Programowanie obrabiarek CNC”; b) Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w obszarze zawodowym „Programowanie obrabiarek CNC” w wymiarze 120 godzin dydaktycznych/grupa c) Przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego w wymiarze 2 h dla każdego ucznia. d) Certyfikacja ukształtowanych umiejętności – egzamin sprawdzający pozwalający na uzyskanie certyfikatu w języku polskim, angielskim i niemieckim z wyszczególnionymi umiejętnościami oraz przyznanymi punktami ECVET.