Projektowanie i badanie przydatności multimedialnych pakietów edukacyjnych dla potrzeb kształcenia na odległość

W ramach programu LEONARDO DA VINCI

Projektowanie i badanie przydatności multimedialnych pakietów edukacyjnych dla potrzeb kształcenia na odległość
Ośrodek koordynował pracami nad realizacją projektu „Kształtowanie umiejętności zawodowych poprzez multimedia” w ramach międzynarodowego programu Leonardo da Vinci. W ramach tego właśnie projektu powstały pakiety multimedialne projektowane dla potrzeb kształcenia i samokształcenia uczniów szkół zawodowych. Pakiety zostały osadzone na serwerze Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi: leonardo.wckp.lodz.pl. Wymieniony projekt był elementem cyklu przedsięwzięć związanych z zastosowaniem edukacji multimedialnej w procesie kształcenia różnych przedmiotów. W ramach tej działalności organizowane są cykle szkoleń dla nauczycieli, kończące się wykonaniem przez nich multimedialnych pakietów edukacyjnych. Pakiety te są archiwizowane i przekazywane nieodpłatnie szkołom. Niektóre z nauczycielskich i również uczniowskich prac zapoczątkowały funkcjonowanie serwera edukacyjnego.
Doświadczenia w zakresie edukacji multimedialnej są wzbogacane również dzięki corocznie organizowanym kursom pt. „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”.