„Pracuję Zatrudniam” i „Pracuję zatrudniam II” w ramach programów Phare 2001 i 2002

 

Projekty były realizowane w latach 2003 – 2005. Ich celem było przeszkolenie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dla 3500 osób pozostających poza pracą na terenie województwa łódzkiego. W ramach tego projektu przeprowadzono następujące rodzaje szkoleń: kształcenie dorosłych, bibliotekoznawstwo, projektowanie stron www, spawanie (spawanie elektryczne i gazowe), posadzkarz-glazurnik, księgowość wspomagana komputerem, prowadzenie małej gastronomii, grafika komputerowa, montaż instalacji i urządzeń sanitarnych, specjalista ds. wynagrodzeń, sprzedawca w punkcie sprzedaży detalicznej, przedstawiciel handlowy, montaż instalacji elektrycznych, montaż i eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pracownik hurtowni, projektowanie i wdrażanie baz danych, usługi opiekuńcze, ECDL, obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), praktyka zawodowa, roboty wykończeniowe w budownictwie. Efektywność szkoleń ze względu na zatrudnialność wyniosła ok. 35 %. Pracę znalazło ponad 1200 osób a ok. 50 założyło własną firmę.