Projekty Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Centrum realizuje swoje zadania poprzez projekty międzynarodowe, krajowe i lokalne. Do tej pory zrealizowanych było ponad 200