Komunikat o błędzie

 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 267 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 268 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 276 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 283 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 819 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 828 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 831 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Cannot change save handler when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 242 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Cannot change session id when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 266 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).

Projekty Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Centrum realizuje swoje zadania poprzez projekty  międzynarodowe, krajowe i lokalne. Do tej pory zrealizowanych było ponad  200

Logo unii, funduszy europejskich, i promuję łódzkie

Logo unii, funduszy europejskich,

Logo unii, funduszy europejskich, promuję łódzkie, Kapitał Ludzki logo zporr i crzl Logo erazmus Logo Phare logo Socrates i Da Vinci Logo projekty Łcdnikp

 

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy
Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia
Kształcenie nauczycieli
Metoda projektów w gimnazjum 
Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać
Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji
Pomóż sobie zdać maturę- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU
Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie
Więcej umiem, więcej mogę 
Wsparcie na starcie
Akademia młodych twórców – program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych
Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia 
Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik
Programista obrabiarek sterowanych numerycznie oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości 
Matura- pierwszy krok do kariery 
Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II 
Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy – projekt innowacyjny
Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości
Biuro projektu Erasmus +
Integracja przemysłu i edukacji - szansa dla absolwentów szkół zawodowych
Ja też mogę pracować
Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej
Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników
Mechanik taboru tramwajowego ET1
Przyszły przedsiębiorca
Kompetencje kluczowe – szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników
Świadome planowanie kariery
Innowacyjny uczeń
Wsparcie na starcie II
9.1.2 PO KL „Matura – kwalifikacje – praca”
Opracowanie pakietów edukacyjnych do modułowych programów kształcenia dla różnych zawodów
Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych
Przygotowanie innowacyjnych programów kształcenia zawodowego
Szkolenia informatyczne dla nauczycieli
Opracowanie koncepcji programu „Organizacja zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy”
Projekt On-lang.net
Projektowanie i badanie przydatności multimedialnych pakietów edukacyjnych dla potrzeb kształcenia na odległość
Projektowanie wykorzystania technologii multimedialnej w rozwoju branży tekstylnej zarówno w obszarze edukacji, jak i w sektorze rynkowym
Prowadzenie badań popytu na pracę, w tym projekt badawczy „Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy”
Edukacja statystyczna
Prowadzenie działalności Akademii Młodych Twórców i Twórczej Szkoły Komputerowej
Zaprojektowanie platformy dla potrzeb zarządzania doskonaleniem na odległość
Udział w programie „INTEL Nauczanie ku przyszłości”
GIMNAZJUM BEZ BARIER”
Projekt EuBuildIT
Projekt „Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy”
„Pracuję Zatrudniam” i „Pracuję zatrudniam II” w ramach programów Phare 2001 i 2002
Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż
Egzamin zawodowy bez stresu
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca
Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym
Mechanik taboru tramwajowego
Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja.
Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności
Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi
Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV
„Partnerstwo na rzecz Gwarancji dla młodzieży w województwie łódzkim”
„Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie”
“Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna regionalnego ośrodka edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej”
SZKOLENIA I DORADZTWO DLA KADRY KIEROWNICZEJ SYSTEMU OŚWIATY W WOJ. ŁÓDZKIM
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga
DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY
Napęd przyszłości – napędem Twojej kariery
Energia przyszłości – energią Twojej kariery
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:kujawsko-pomorskiego i łódzkiego
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia
Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0
Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0
„Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi”
„Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego” 
No AIM, no GAIN
Wsparcie dla ŁCDNiKP w prowadzeniu kształcenia na odległość
Craft (and) Artisan Skills (for) Co-operative And Digital Enterprise and Innovation Gains
Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”
Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga

 

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy
Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia
Kształcenie nauczycieli
Metoda projektów w gimnazjum 
Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać
Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji
Pomóż sobie zdać maturę- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU
Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie
Więcej umiem, więcej mogę 
Wsparcie na starcie
Akademia młodych twórców – program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych
Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia 
Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik
Programista obrabiarek sterowanych numerycznie oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości 
Matura- pierwszy krok do kariery 
Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II 
Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy – projekt innowacyjny
Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości
Biuro projektu Erasmus +
Integracja przemysłu i edukacji - szansa dla absolwentów szkół zawodowych
Ja też mogę pracować
Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej
Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników
Mechanik taboru tramwajowego ET1
Przyszły przedsiębiorca
Kompetencje kluczowe – szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników
Świadome planowanie kariery
Innowacyjny uczeń
Wsparcie na starcie II
9.1.2 PO KL „Matura – kwalifikacje – praca”
Opracowanie pakietów edukacyjnych do modułowych programów kształcenia dla różnych zawodów
Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych
Przygotowanie innowacyjnych programów kształcenia zawodowego
Szkolenia informatyczne dla nauczycieli
Opracowanie koncepcji programu „Organizacja zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy”
Projekt On-lang.net
Projektowanie i badanie przydatności multimedialnych pakietów edukacyjnych dla potrzeb kształcenia na odległość
Projektowanie wykorzystania technologii multimedialnej w rozwoju branży tekstylnej zarówno w obszarze edukacji, jak i w sektorze rynkowym
Prowadzenie badań popytu na pracę, w tym projekt badawczy „Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy”
Edukacja statystyczna
Prowadzenie działalności Akademii Młodych Twórców i Twórczej Szkoły Komputerowej
Zaprojektowanie platformy dla potrzeb zarządzania doskonaleniem na odległość
Udział w programie „INTEL Nauczanie ku przyszłości”
GIMNAZJUM BEZ BARIER”
Projekt EuBuildIT
Projekt „Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy”
„Pracuję Zatrudniam” i „Pracuję zatrudniam II” w ramach programów Phare 2001 i 2002
Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż
Egzamin zawodowy bez stresu
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca
Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym
Mechanik taboru tramwajowego
Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja.
Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności
Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi
Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV
„Partnerstwo na rzecz Gwarancji dla młodzieży w województwie łódzkim”
„Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie”
“Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna regionalnego ośrodka edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej”
SZKOLENIA I DORADZTWO DLA KADRY KIEROWNICZEJ SYSTEMU OŚWIATY W WOJ. ŁÓDZKIM
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga
DOSKONALENIE TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY
Napęd przyszłości – napędem Twojej kariery
Energia przyszłości – energią Twojej kariery
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:kujawsko-pomorskiego i łódzkiego
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia
Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0
Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0
„Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi”
„Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego” 
No AIM, no GAIN
Wsparcie dla ŁCDNiKP w prowadzeniu kształcenia na odległość
Craft (and) Artisan Skills (for) Co-operative And Digital Enterprise and Innovation Gains
Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”
Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga