Szkolenia informatyczne dla nauczycieli

Centrum aktywnie włączyło się w proces doskonalenia nauczycieli w ramach realizowanych projektów dofinansowywanych z EFS „Pracownie komputerowe dla szkół” i „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” oraz projektów już zakończonych: „Pracownia internetowa w każdej szkole”, „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum” i „Pracownia internetowa w szkole podstawowej”. Trzykrotnie w roku 2000 i 2001 i 2003 Centrum otrzymało upoważnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu do prowadzenia szkoleń w wymienionych programach.