Komunikat o błędzie

 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 267 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 268 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 276 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 283 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 819 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 828 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 831 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Cannot change save handler when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 242 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Cannot change session id when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 266 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).

GIMNAZJUM BEZ BARIER”

Polega na wsparciu społeczeństwa Łodzi w zakresie wdrożenia do łódzkiego systemu edukacji form kształcenia na odległość. Projekt jest skierowany, w pierwszym etapie, do dzieci objętych indywidualnym tokiem kształcenia na poziomie gimnazjum. Projekt został zatwierdzony do realizacji przez Prezydenta Miasta Łodzi.
Cele projektu są zgodne z Europejską Kartą Praw Obywateli Społeczeństwa Informacyjnego (European Charter of Rights of Citizens in the Knowledge Society), a szczególnie z celami: promowania dostępu do Internetu dla wszystkich obywateli, wzmocnienia podstawowego prawa do edukacji oraz udostępnienia społeczeństwu platform kształcenia na odległość przez Internet.
Projekt obejmuje działania związane zarówno z przygotowaniem informatycznym serwera do kształcenia na odległość, jak i przygotowaniem kadry pedagogicznej do projektowania i stosowania narzędzi informatycznych w procesie zdalnego kształcenia.
Dzieci objęte indywidualnym tokiem nauczania korzystały do tej pory z 12 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo w formie indywidualnych spotkań z nauczycielem. Projekt zakłada, iż wybrana grupa uczniów będzie uczestniczyła w indywidualnych spotkaniach z nauczycielem tylko przez dwie godziny w tygodniu. Pozostałe zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem Internetu w 5-osobowych wirtualnych klasach. Pierwsze wdrożenie projektu obejmie 100 uczniów. Dla nich będzie zorganizowanych 20 wirtualnych klas, stanowiących strukturę wirtualnego gimnazjum. Kadrę tej szkoły będzie stanowić grupa wytypowanych i przeszkolonych wcześniej trenerów kształcenia na odległość.
Dla wymienionej liczby uczniów zostanie, podobnie, jak w typowej szkole zaplanowana organizacja procesu kształcenia. W tygodniowym planie zajęć zostanie zorganizowanych 200 godzin dydaktycznych w formie zdalnej i 200 w formie indywidualnych spotkań uczniów z nauczycielami.
Tak zorganizowana wirtualna szkoła wzbogaci ofertę dla ucznia umożliwiając mu kształcenie w zwiększonej tygodniowej liczbie godzin dydaktycznych. Uczeń będzie miał również możliwość korzystania z usług serwera poza godzinami zaplanowanych zajęć bez udziału nauczyciela. Zaprojektowane usługi serwera kształcenia na odległość oraz osadzone w nim interaktywne pakiety edukacyjne umożliwią uczniowi pobieranie potrzebnych informacji, wykonywanie zadań lub sprawdzanie własnych osiągnięć. Zarejestrowane przez serwer informacje na temat aktywności ucznia mogą być systematycznie monitorowane przez nauczyciela i rodzica. Po zakończeniu wdrożenia projektu zostanie przeprowadzona ewaluacja jego efektów. Uzyskane wnioski zostaną wykorzystane do rozszerzenia tego typu działań na inne typy szkół i za pośrednictwem pozostałych regionalnych centrów innowacji firmy Microsoft do innych województw.