Prowadzenie działalności Akademii Młodych Twórców i Twórczej Szkoły Komputerowej

Akademia Młodych Twórców i Twórcza Szkoła Komputerowa skupia szczególnie uzdolnioną młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Pracują oni pod kierunkiem konsultantów ds. edukacji informatycznej nad projektowaniem nowych rozwiązań informatycznych, organizacją specjalistycznych szkoleń dla uczniów i nauczycieli, udziałem w programach krajowych i międzynarodowych oraz opracowaniem i publikowaniem artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Członkowie AMT i TSzK osiągają znakomite wyniki na konkursach informatycznych, a ich profesjonalne prace są wysoko oceniane nawet przez międzynarodowe gremia.