Opracowanie pakietów edukacyjnych do modułowych programów kształcenia dla różnych zawodów

Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ma on na celu opracowanie zestawu pakietów edukacyjnych dla określonych zawodów. Do tej pory zostało opracowanych kilkadziesiąt takich pakietów, między innymi dla technika informatyka.