Innowacyjny uczeń

Działanie: 
9.1.2 PO KL
Okres realizacji: 
1.07.2014 – 30.05.2015
Grupa docelowa projektu: 
320 uczących się (I, II i III klasy) z LO XXVI
Działania: 
• Planowane działania: a) Wsparcie funkcjonowania Szkolnego Ośrodka Kariery: W LO XXVI zostanie wsparty już funkcjonujący SzOK poprzez doposażenie w sprzęt (laptopy i urządzenie wielofunkcyjne). Zorganizowane zostaną dla 320 uczniów wizyty studyjne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, konkurs Dzień Przedsiębiorczości, porady indywidualne prowadzone przez Doradcę Zawodowego (150h porad), zajęcia indywidualne z Coachingu (dla 24 osob po 20h). b) Zajęcia Innowacyjny Absolwent- planuje się organizację zajęć z zakresu innowacyjności (30h na ucznia dla 60 uczniów) oraz Etyka w biznesie-biznesowy savior-vivre (30h na ucznia dla 60 uczniów). c) Zajęcia zdrowy styl życia - planuje się organizację: zajęć z dietetykiem (8h na ucznia dla 60 uczniów), zajęć z lekarzem (8h na ucznia dla 60 uczniów), zajęć ruchowych (do wyboru: taniec, basen, joga, fitness, TRX)