Prośba o wsparcie

zdjęcie matki z dwojgiem dzieciAnia Lewandowska, nasza koleżanka z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, wspaniała mama dwóch 4-letnich chłopców Kuby i Wojtka, zachorowała  na nowotwór złośliwy pnia mózgu. Zdecydowano o podjęciu radio i chemio terapii, jednak to wszystko, co w Polsce można zrobić.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje realizację kursu kwalifikacyjnego  z zakresu Zarządzania Oświatą.
 
Adresatami kursu są nauczyciele posiadający wykształcenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz.

MOBILNOŚCI W PROGRAMIE ERASMUS+ (AKCJA1)

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznegoserdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji związanych  z edukacją na spotkanie informacyjne które odbędzie się 22 września 2021., w godz. 15.00-19.00  na platformie Microsoft Teams.

Uczestnicy dowiedzą się:

·      czym jest akredytacja w Programie Erasmus

·      na czym polega Plan Erasmusa

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.
Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

Nowa publikacja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. „Katalog dobrych praktyk w edukacji. Wykaz dobrych praktyk - zestawienie za lata 2013-2021” jest już dostępny.

 
KOMUNIKAT NR 16
PRACOWNI EDUKACJI ZAWODOWEJ
 
ROK SZKOLNY 2020/2021
 
Nowa publikacja
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: „Katalog dobrych praktyk w edukacji.

RYNEK PRACY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W I KWARTALE 2021 ROKU

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2021 roku” jest pierwszym, rozpoczynającym 2021 rok opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Określa zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz informuje o sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wpływie pandemii na liczbę miejsc pracy.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. "ARCHITEKCI WIEDZY" - SZKOŁA ĆWICZEŃ W ŁODZI

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi szkoły podstawowe z województwa łódzkiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka - Przystań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkółw tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa łódzkiego.