Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele łódzkich szkół i placówek oświatowych

W aktualnym, trudnym czasie pandemii Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizuje swoje zadania w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych oraz wspierania ich w organizacji procesów kształcenia uczniów w nowych, niezwykłych warunkach, z wykorzystaniem możliwości prowadzenia form zdalnych.

RYNEK PRACY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W III KWARTALE 2020 ROKU

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2020 roku” jest trzecim w bieżącym roku opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz informacje dotyczące sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wpływ pandemii na liczbę miejsc pracy.

Minecraft Education

Nauczyciele na całym świecie stoją w obliczu zamknięcia szkół, mamy nadzieję, że  Minecraft: Education Edition może nie tylko wspierać kształcenie na odległość, ale także inspirować uczniów do pozostania zmotywowanymi i zaangażowanymi. 

 

Komunikat ŁCDNiKP

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Od 16.03.2020 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczyciela i Kształcenia Praktycznego będzie organizowało doskonalenie nauczycieli i kształcenie uczniów w formie zdalnej. Informacje o zaplanowanych usługach będą rozsyłane do Państwa na maile kontaktowe szkół oraz upowszechniane na stronie internetowej Centrum (np. informator miesięczny). Na naszej stronie będą również umieszczane instrukcje dotyczące wykorzystywania technologii informacyjnych w komunikowaniu się z uczniami oraz w pracy zespołowej nauczycieli. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z poważaniem Anna Koludo zastępca Dyrektora

Dni otwarte ZSEiU

Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

 DRZWI OTWARTE w ZSEiU - wersja on - line

 W środę, 29 kwietnia w godz. 16.00 - 17.00 zapraszamy Was do Naszej Szkoły. Ponieważ nie możemy się zobaczyć na żywo - przeprowadzimy dla Was transmisje on - line.