Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

Nowa podstawa programowa z historii i języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zapraszają nauczycieli historii i języka polskiego szkół ponadpodstawowych na spotkanie Nowa podstawa programowa z historii i języka polskiego dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników. Podczas zajęć omówione zostaną zmiany w nowej podstawie programowej (historii i języka polskiego) oraz zaprezentowane podręczniki do szkół ponadpodstawowych, przygotowane przez WSiP.

Spotkania odbędą się:

FESTIWALU EKSPRESJI TWÓRCÓW AMATORÓW

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XXIII edycji 

FESTIWALU EKSPRESJI TWÓRCÓW AMATORÓW

F. E. T. A.  2019 pod hasłem:   „ILUZJA”

Organizatorem Festiwalu jest XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi
(ul. Wileńska 22a).

Cele tego przedsięwzięcia to:

SEMINARIUM

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w edukacji, w rodzinie i w formach aktywności społecznej

 

Termin:16 marca 2019r. w godz.900 -1330

Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36

Cele spotkania:

RYNEK PRACY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W IV KWARTALE 2018 ROKU

 

RYNEK PRACY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
W IV KWARTALE 2018 ROKU

 

 

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2018 roku” przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie.
Jest to ostatnie w 2018 roku opracowanie kwartalne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Łódzkie drogi do niepodległości

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na seminarium

Łódzkie drogi do niepodległości

W programie seminarium wystąpienia:

- P. prof. dr hab. Jolanty Daszyńskiej na temat rekonstrukcji historycznej jako sposobu

przedstawiania historii

- P. dr Piotra Machlańskiego ukazujące miejsca i bohaterów walki o niepodległość Polski                      

   w regionie łódzkim

- P. kustosz Elżbiety Czajki poświęcone zasobom archiwalnym oraz ofercie edukacyjnej