Przyszły przedsiębiorca

Działanie: 
9.2 PO KL
Okres realizacji: 
1.08.2014 – 30.06.2015
Grupa docelowa projektu: 
40 uczących się (II, III i IV klasy) z 2 Techników działających w ramach ZSETH, ZSP 19.
Działania: 
Planowane działania: organizacja warsztatów i konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego oraz innych inicjatyw zawodoznawczych w ramach funkcjonowania Szoków (25h warsztatów + 2h konsultacji dla 40 uczniów); organizacja zajęć w ramach zakładania własnej działalności gospodarczej; organizacja zajęć z obsługi kasy fiskalnej; organizacja zajęć z zakresu innowacyjności i społecznej odpowiedzialności biznesu; organizacja praktyk u pracodawców.