Komunikat o błędzie

 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 267 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 268 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 276 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 283 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 819 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 828 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 831 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Cannot change save handler when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 242 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Cannot change session id when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 266 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).

Egzamin zawodowy bez stresu

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.3
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
1.09.2016 – 31.08.2017
Cel ogólny: 
Wyrównanie szans edukacyjnych 70 uczniów publicznych Szkół Zawodowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, poprzez lepsze przygotowanie uczniów mających trudności w nauce, o SPE, zagrożonych przerwaniem obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub zakończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, monter mechatronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik logistyk, kucharz.
Grupa docelowa projektu: 
70 uczniów z ZSP nr 15, ZSP nr 19, ZSP nr 20, ZSP nr 22, ZSS, ZST-I, ZSEiU w Łodzi, SOSW w Łasku i ZSP w Kleszczowie oraz 30 nauczycieli kształcenia zawodowego z w/w placówek, którzy w ramach projektu uzyskają kwalifikacje egzaminatora zewnętrznego systemu oceniania potwierdzone przez OKE.
Działania: 
a) Przeprowadzenie kursu dla nauczycieli kształcenia zawodowego pozwalającego na uzyskanie dodatkowych kompetencji/kwalifikacji w zakresie uprawnień egzaminatora zewnętrznego systemu oceniania w 5 branżach b) Przeprowadzenie kursów przygotowujących uczniów do części praktycznej egzaminu zawodowego w 7 zawodach c) Uczestnictwo uczniów w stażach zawodowych d) Doposażenie szkół objętych projektem i ŁCDNiKP w niezbędny sprzęt do realizacji zajęć.
Wartość: 
720 669,10 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 
659 412,03 PLN
Partner projektu: 
NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa