Projekt „Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy”

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju mobilności zawodowej osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim. Projekt przygotowywał mieszkańców województwa łódzkiego, zwłaszcza z terenów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłu, do uczenia się ustawicznego z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Bezpłatne szkolenia (dla 105 osób - 7 grup, 105 godzin) organizowane w ramach tego przedsięwzięcia ukierunkowane były na kształcenie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, z naciskiem na posługiwanie się językiem obcym oraz wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych.
Jego realizacja zakończyła się 31 grudnia 2006 roku. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.