Więcej umiem, więcej mogę

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
01.09.2011 – 31.08.2013
Cel ogólny: 
podniesienie zdolności do zatrudnienia i aktywności zawodowej 100 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z przedostatnich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, 15, 20, 22 oraz Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi
Grupa docelowa projektu: 
100 uczniów z przedostatnich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, 15, 20, 22 oraz Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi.
Działania: 
a) spotkania indywidualne prowadzone przez psychologa; b) warsztaty grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego; c) spotkania indywidualne uczniów prowadzone przez doradcę zawodowego; d) giełda pracy dla uczniów.
Wrzesień 2011