Komunikat o błędzie

 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 267 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 268 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 276 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 283 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 819 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 828 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 831 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Cannot change save handler when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 242 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Cannot change session id when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 266 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”

Opis: 

Loga sponsorów

Wykres kompetencji - 3 strzałki do góryProjekt „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Ro
zwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.
 
Cel główny projektu:
Przygotowanie kadry 3795 osób (3170 kobiet, 625 mężczyzn) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr 2 (woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) w okresie do końca VIII 2023 r. do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.
 
Oferta projektu:
 1. Zadanie 1 – Szkolenia województwo warmińsko-mazurskie:
  Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 582 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, minimum 37 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę. 
 2. Zadanie 2 – Szkolenia województwo mazowieckie:
  Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 1894 osób z województwa mazowieckiego, minimum 128 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę
 3. Zadanie 3 – Szkolenia województwo łódzkie:
  Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 890 osób z województwa łódzkiego, minimum 61 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę. 
 4. Zadanie 4 – Szkolenia województwo podlaskie:
  Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 429 osób z województwa podlaskiego, minimum 30 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę. 
 
Szkolenia mają na celu przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań
 
Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu stanowi kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu będą osoby realizujące doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu nr II obejmującego woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie. Grupę docelową stanowi minimum 3795 osób.
 
Rekrutacja:
Rekrutacja będzie miała charakter otwarty z zastrzeżeniem, że będzie skierowana do osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu nr II obejmującego woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie. 
 
Będzie prowadzona w trybie ciągłym od 2 do 17 miesiąca trwania projektu.
 
Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 • Etap 1: Zgłoszenie Uczestnika/czki poprzez wypełnienie Formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie internetowej: www.kompetencjedladoradcow.pl, www.kompetencjedladoradcow.eu wraz ze złożeniem wymaganej dokumentacji na etapie rekrutacji, m.in. oświadczenie potwierdzone przez dyrektora/osobę upoważnioną w placówce edukacyjnej, gdzie swoje obowiązki wykonuje osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w celu potwierdzenia wykonywania ww. obowiązków. Projektodawca dopuszcza także możliwość złożenia Formularza rekrutacyjnego papierowo w siedzibie Biura projektu bądź Oddziału Biura bądź korespondencyjnie.
 • Etap 2: Weryfikacja zgłoszenia, ewentualne uzupełnienia/wyjaśnienia – telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia po dokonaniu wstępnej weryfikacji.
 • Etap 3: Potwierdzenie przyjęcia – oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w projekcie.
 • Etap 4: Potwierdzenie/ustalenie terminów działań w projekcie.
 • Etap 5: Stworzenie listy Uczestników Projektu, ewentualnie listy rezerwowej w przypadku większej liczby uczestników chętnych do udziału w projekcie. 
 
 
Termin naboru:
Rekrutacja prowadzona w trybie ciągłym od 04.2022 r. do 08.2023 r.
 
 
strona internetowa projektu: 
www.kompetencjedladoradcow.pl 
 
Kryteria formalne:
 1. wykonywanie obowiązków osoby realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach: podstawowych i/lub liceach ogólnokształcących i/lub technikach i/lub branżowych szkołach I stopnia.
 2. wykonywanie ww. obowiązków na terenie makroregionu nr 2 (tj. na terenie: woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego).
Kryteria premiujące:
 1. osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego powyżej 5 lat w danej placówce edukacyjnej: + 10 pkt. 
 2. osoba wykonująca pracę w szkołach znajdujących się na terenie objętym Pakietem dla średnich miast realizowanym w ramach (SOR): + 8 pkt.
 3. osoba z niepełnosprawnościami: + 5 pkt 
 4. kobieta: + 5 pkt.
Kryteria premiujące będą stosowane tylko w przypadku większej ilości osób chętnych na dane szkolenie (w danym dniu/miejscowości) niż planowana liczba miejsc, ewentualnie 
w przypadku znacznie większego zainteresowania Projektem.
 
Okres realizacji: 
 
Projekt realizowany w okresie: 01.03.2022 r. do  31.08.2023 r. 
 
Efekt projektu:
 • Odsetek szkół, realizujących doradztwo zawodowe, w których podniesiono jakość świadczonych usług w tym zakresie: 50%.
 • Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowanych w ramach programu: 3795.
 
Lider:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
 
Partnerzy:
 1. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  ul. dr. Stefana Kopcińskiego 29
  90-142 Łódź
  tel. 42 678 33 78
  e-mail: kontakt@lcdnikp.elodz.edu.pl 
   
 2. Narodowe Forum Doradztwa Kariery
  ul. Aleje Jerozolimskie 51 lok. 9
  00-697 Warszawa
  tel. 12 633 08 53
  e-mail: nfdk.kr@nfdk.pl 
   
 3. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 5A
  19-300 Ełk
  tel. 87 621 10 71
  e-mail: modn@modn.elk.pl 
Wartość projektu: 5 230 164,35 zł
Wartość dofinansowania z UE: 5 230 164,35 zł