Świadome planowanie kariery

Okres realizacji: 
1.09.2014 – 30.06.2015
Grupa docelowa projektu: 
100 uczących się I, II i III klas z dwóch gimnazjów nr 14 i 35
Działania: 
Planowane działania: a) Warsztaty dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych i społecznych, takich jak między innymi planowanie, podejmowanie decyzji, komunikacja, asertywność, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności informatyczne i obywatelskie. Dla każdego ucznia przewidziany jest czytnik e-booków, z którego będzie korzystał na zajęciach. Materiały i podręcznik przygotowane zostaną w formie elektronicznej. b) Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów na terenie szkół ponadgimnazjalnych oraz w Regionalnym Ośrodku Mechatroniki w ŁCDNiKP. Zajęcia poprowadzą eksperci-nauczyciele zawodu. Warsztaty w grupach 10 osobowych w wymiarze 19 godzin dla każdej grupy (10 grup) c) Konsultacje indywidualne: z doradcą zawodowym (2 godziny na ucznia) oraz z psychologiem (2 godziny na ucznia) dla wszystkich 100 uczniów d) Giełda pracy dla uczniów z udziałem pracodawców, przedstawicieli instytucji rynku pracy, agencji pracy, rekruterów. Uczniowie podczas symulacji rozmów kwalifikacyjnych będą mieli możliwość wykorzystania nabytych poprzez udział w projekcie umiejętności w rozmowie z przedstawicielami interesujących branż. Otrzymają również informację zwrotną od rekruterów na swój temat. e) Powstanie Szkolnego Ośrodka Kariery, w którym będą się odbywały zajęcia dla młodzieży i spotkania z rodzicami