DOBRE PRAKTYKI - KATALOG

Aktualności

 

KATALOG

Niezależnie od czasopisma, ŁCDNiKP wydaje KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI. Katalog jest cyklicznie ukazującym się wydawnictwem książkowym, które przedstawia w krótkiej, zwięzłej formie opisy wszystkich dobrych praktyk mających miejsce w łódzkich placówkach oświatowych. Katalog jest więc niejako bazą danych, natomiast czasopismo przedstawia wybrane innowacje bardziej szczegółowo. Oba wydawnictwa, unikatowe w skali kraju, wzajemnie się uzupełniają, a ich wspólnym celem jest wymiana doświadczeń nauczycielskich, popularyzowanie dobrych praktyk i w efekcie podnoszenie jakości edukacji w regionie.

Wzór karty zgłoszeniowej Dobrej praktyki.