DOBRE PRAKTYKI - KATALOG

Aktualności

 

KATALOG

Niezależnie od czasopisma, ŁCDNiKP wydaje KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI. Katalog jest cyklicznie ukazującym się wydawnictwem książkowym, które przedstawia w krótkiej, zwięzłej formie opisy wszystkich dobrych praktyk mających miejsce w łódzkich placówkach oświatowych. Katalog jest więc niejako bazą danych, natomiast czasopismo przedstawia wybrane innowacje bardziej szczegółowo. Oba wydawnictwa, unikatowe w skali kraju, wzajemnie się uzupełniają, a ich wspólnym celem jest wymiana doświadczeń nauczycielskich, popularyzowanie dobrych praktyk i w efekcie podnoszenie jakości edukacji w regionie.

Wzór karty zgłoszeniowej Dobrej praktyki.

 

załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Katalog dobrych praktyk zeszyt 1 2013.pdf1.07 MB
PDF icon Katalog dobrych prakty ZESZYT 2 2013.pdf1.46 MB
PDF icon Katalog dobrych praktykzeszyt 3 2013.pdf1.1 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk zeszyt 4 2014.pdf1.79 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk zeszyt 5 2014.pdf1.17 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk zeszyt 6 2015.pdf790.44 KB
PDF icon Katalog dobrych praktyk zeszyt 7 2015.pdf5.48 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk zeszyt 8 2015.pdf4.34 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk zeszyt 9 2015.pdf7.2 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk Zeszyt 10 2015.pdf802.15 KB
PDF icon Katalog dobrych praktyk Zeszyt 11.pdf4.93 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk Zeszyt 12.pdf6.36 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk Zeszyt 13.pdf6.32 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk Zeszyt 14.pdf3.74 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk Zeszyt 15.pdf2.87 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk zeszyt 16.pdf4.69 MB
PDF icon Wykaz dobrych praktyk 2013-2017.pdf2.22 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk zeszyt 17.pdf3.96 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk zeszyt18.pdf3.26 MB
PDF icon Katalog Dobrych Praktyk zesz. 19.pdf5 MB
PDF icon Katalog Dobrych Praktyk zesz. 20.pdf6.16 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk nr 21.pdf5.44 MB
PDF icon Wykaz Dobrych Praktyk. Zest. za rok 2013-18.pdf2.68 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk zeszyt 22 cz.1.pdf2.75 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk zeszyt 22 cz.2.pdf2.64 MB
PDF icon Katalog Dobrych Praktyk z. 23 cz.I.pdf1.79 MB
PDF icon Katalog Dobrych Praktyk z.23 cz.II_.pdf2.8 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk z. 24.pdf2.48 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk z. 25.pdf2.76 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk z.26.pdf1.94 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk z.27 .pdf2 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk z. 28.pdf1.81 MB
PDF icon Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli Zeszyt1 druk.pdf2.59 MB
PDF icon Prezentacje dorobku edukacyjnego - zeszyt 2.pdf1.35 MB
PDF icon Prezentacje dorobku edukacyjnego zesz. 4 -druk.pdf1.25 MB
PDF icon Dobre praktyki zesz. 29.pdf1.35 MB
PDF icon KATALOG NR 30.pdf1.21 MB
PDF icon Wykaz dobrych praktyk opublikowanych w zeszytach 1-30 .pdf1.73 MB
PDF icon Katalog dobrych praktyk nr 31 na stronę.pdf1.18 MB
PDF icon KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI nr 32.pdf628.42 KB
PDF icon Katalog dobrych praktyk zesz. 33.pdf619.71 KB