Udział w programie „INTEL Nauczanie ku przyszłości”

W Ośrodku Edukacji Informatycznej 4 pracowników uzyskało tytuł trenera, zaś 5 lidera w programie "INTEL Nauczanie ku przyszłości". Zorganizowali oni kilkanaście szkoleń dla przyszłych liderów i nauczycieli, którzy pragnęli ukształtować umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w procesie kształcenia.