Pomóż sobie zdać maturę- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
03.08.2009 – 30.06.2010
Cel ogólny: 
zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki, fizyki i astronomii, biologii, geografii lub chemii u 4905 uczniów klas programowo najwyższych ze wszystkich prowadzonych przez Miasto Łódź: 39 LO- w tym 1 LO specjalne, 6 LP- w tym 1 LU w okresie 01.10.2009-30.04.2010.
Grupa docelowa projektu: 
4905 uczniów klas programowo najwyższych 39 łódzkich LO deklarujących zdawanie matury z matematyki, fizyki, astronomii, biologii, geografii lub chemii i potrzebach edukacyjnych specjalnych lub specyficznych.
Działania: 
a) przeprowadzenie zajęć w szkołach z matematyki, fizyki, astronomii, chemii, biologii i geografii z wykorzystaniem metod: uczenie się przez odkrywanie, uczenie się przez działanie, uczenie się przez przyswajanie, uczenie się przez przeżywanie oraz form pracy: indywidualnej, grupowej, zróżnicowanej i wielopoziomowej.
Wrzesień 2009