Ja też mogę pracować

Okres realizacji: 
1.09.2014 – 30.06.2015
Grupa docelowa projektu: 
124 uczących się z ZSZ Specjalnej nr 22 oraz Technikum Specjalnego dla Niesłyszących i Słabosłyszących wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lodzi
Działania: 
• Planowane działania: a) Realizacja Programów Rozwojowych Szkół – uruchomienie dodatkowego kierunku kształcenia – kierunek fryzjer; zajęcia fakultatywne z zakres grafiki komputerowej; Opracowanie Modelu Wsparcia i Rozwoju Zawodowego; b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla 124 uczących się; c) Organizacja zajeć w ramach SzOK – indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe rozwijające kompetencje kluczowe (w tym 620h konsultacji łącznie, 5h na ucznia) d) Organizacja pracowni symulacyjnej dla zawodu fryzjer w ramach SzOK oraz doposażenie pracowni dla zawodów: kucharz, ogrodnik, technik informatyk, monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych; e) Organizacja kursów doskonalących umiejętności zawodowe: kurs baristy, florysty, kelnera, glazurnika, photoshop, carvingu; f) Opracowanie i wdrożenie Modelu Promocji i Umiejętności Zawodowych.