Projekt On-lang.net

W ramach programu LEONARDO DA VINCI

Zasadniczym i końcowym celem projektu On-lang.net jest wypracowanie kryteriów ewaluacji w nauce języków obcych. Kryteria mają być wspólne dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Materialnym efektem pracy nad projektem będzie strona internetowa, zawierająca wzorce testów językowych. Wynik prac będzie też dostępny w postaci płyty CD. Dodatkowo, opracowany zostanie podręcznik wspomagający korzystanie z testów oraz biuletyny. Fazy projektu są następujące:

  1. faza wstępna,
  2. badania,
  3. opracowanie modelu i ram ewaluacji,
  4. opracowanie oprogramowania i podręcznika, testowanie,
  5. wydanie podręcznika

W ramach dotychczasowych faz ŁCDNiKP wykonało następujące prace:

  • udział w dwóch konferencjach dot. projektu (Coventry 2004, Trondheim 2005),
  • wyszukanie i opracowanie stron internetowych (zwłaszcza polskich), zawierających kursy i ćwiczenia językowe, co stanowiło podstawę dla opracowywania kryteriów ewaluacyjnych,
  • przygotowanie ankiet (worksheets) dotyczących językowych witryn internetowych,
  • dyskusja i współopracowanie kryteriów ewaluacji,
  • przygotowania do konferencji w Łodzi (październik2005).