Komunikat o błędzie

 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 267 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 268 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 276 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 283 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 819 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 828 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 831 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Cannot change save handler when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 242 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Cannot change session id when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 266 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).

Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja.

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.3
Lider projektu: 
Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
01.01.2017- 30.09.2018
Cel ogólny: 
Celem głównym projektu jest dostosowanie szkolenia zawodowego w zawodach mechatronicznych do zapotrzebowania rynku pracy w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją dla 96 uczniów 6 techników z woj. łódzkiego oraz 6 nauczycieli tych techników do IX 2018 r.
Grupa docelowa projektu: 
Proj. skierowany jest do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe - dziennych techników dla młodzieży. Wsparciem będzie objętych 96 osób (3K, 93 M) z 6 techników w ramach zawodowych szkół ponadgimn : ZSP 9, 22, ZSP Tech-Inf , ZS Samochodowych, ZSP Kleszczów, ZSCEZiU Rawa Maz. z klas III i IV o kierunku: elektryk, elektronik, mechatronik i mechanik.
Działania: 
Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych - zajecia teoretyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją. 96 uczn.(3K, 93M) weźmie udział w zajęciach z zakr. organizacji i zarządzania produkcją. W ramach proj. wdrożony będzie modułowy program kształcenia zawod. wypracowany w pierwszej edycji proj. (kryt.prem.3 i 4). Zajęcia (56h) mają 4 moduły: Zarządzanie stanowiskiem pracy 5S (8h), TPM - Kompleksowe Produktywne Utrzymanie Ruchu (24h), Zarządzanie Projektami (16h), Mapowanie Strumienia Wartości (8h). Zajęcia prow. będą w 2 etapach: I etap 6gr. x 8os. – 7 sobotnich spotkań po 8h w ŁCDNiKP w okr. II – V 2017, II etap 6gr. x 8os. – 7 sobotnich spotkań po 8h w ŁCDNiKP w okresie IX - XII 2017 Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych - zajecia praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją. 96 uczn.(3K, 93M) weźmie udział w zajęciach eduk. kształt. umiej. praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania produkcją. Cykl zajęć oparty będzie na programie opracowanym przez ekspertów w ramach poprzedniej ed. proj. W proj. „Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych” realiz. 2013-2015 (9.2. POKL) utworzono Mechatroniczną Fabrykę Edukacyjną, dzięki czemu powstała w pełni automat. przemysłowa linia mechatroniczna uzupełniona o oprogr.do zarządzania produkcją. Zaj. Prakt. odbywać się będą na tej istniejącej już linii, która uzupełnimy o elementy systemu do zarządzania i konfigurowania procesów przemysłowych na liniach montażowych. Zajęcia w grupach 8-osobowych: 64h/gr.w cyklu 8 sobotnich spotkań x 8h w ŁCDNIKP w okresie: I etap IX 2017 – I 2018, II etap II-V 2018. Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej - doposażona została pracownia mechatroniczna w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP, dzięki czemu powstała Mechatroniczna Fabryka Produkcyjna. Obecnie pracownia zostanie wyposażona w modułowy system do zarządzania i konfigurowania procesów przemysł. na liniach montażowych. Umożliwi on zmianę konfiguracji gniazd montażowych i wpływanie na czas realizacji poszczególnych operacji. Realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów. Realizacja staży dla 96 ucz.(3K, 93M) ma na celu zastosowanie i pogłębianie zdobytej wiedzy i umiej. zawod. w rzeczywistych warunkach pracy. Staże odbywać się będą w gr. 6 os. w wymiarze 150h/os. w okr. wakacji roku szkol. 2017/2018.
Wartość: 
909 262,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 
814 432,65 zł