Prowadzenie badań popytu na pracę, w tym projekt badawczy „Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy”

Cykliczne (od 2000 r.) prowadzone są badania popytu na pracę, które pozwalają obserwować istotne dla edukacji zawodowej i rynku pracy zmiany. W roku szkolnym 2005/2006 opracowano projekt badawczy „Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy”. Badanie dotyczyło określenia poziomu kwalifikacji faktycznych i pożądanych z punktu widzenia pracodawców. Przeprowadzono je wśród 329 pracodawców z terenu województwa łódzkiego.