Metoda projektów w gimnazjum

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.4
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
1.04.2010 – 31.07.2011
Cel ogólny: 
przeszkolenie nauczycieli gimnazjów w zakresie wprowadzania i upowszechniania w praktyce szkolnej metody sporządzania przez uczniów grupowych projektów badawczych
Grupa docelowa projektu: 
100 nauczycielek i nauczycieli pracujących w 36 łódzkich gimnazjach, organizujących proces dydaktyczny w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych.
Działania: 
a) Opracowanie przewodnika dla nauczycielek i nauczycieli na temat metodologii wdrażania metody projektów; b) Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli nt. metody projektów jako głównej strategii postepowania dydaktycznego; c) Realizacja zajęć z wykorzystaniem metody projektów przez uczestniczki i uczestników projektu – konsultacje grupowe z ekspertami ds. metody projektów.