Edukacja statystyczna

„Edukacja statystyczna” jest unikatowym projektem współrealizowanym z Urzędem Statystycznym w Łodzi, w ramach, którego prowadzone są zajęcia z uczniami umożliwiające im poznanie i uzyskanie wielu ważnych informacji, między innymi, na temat przydatności danych statystycznych, sposobów ich prezentacji, życia społecznego, gospodarczego w regionie, Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej.