Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.2
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
01.09.2009 – 30.06.2011
Cel ogólny: 
Osiągnięcie przez 90 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 20 i Nr 22 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Pabianicach nowych umiejętności zawodowych w zakresie komputerowego projektowania i wytwarzania części maszyn w okresie od 01.10.2009 do 30.06.2011 r.
Grupa docelowa projektu: 
90 uczniów klas programowo najwyższych technikum i zasadniczych szkół zawodowych w ZSP Nr 7, Nr 9 , Nr 10, Nr 17, Nr 20 i Nr 22 oraz ZS Nr 1 i Nr 2 w Pabianicach.
Strona internetowa: 
Działania: 
a) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; b) zajęcia kształtujące umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej i projektowania części maszyn za pomocą narzędzi IT; c) zajęcia kształtujące umiejętności programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
Październik 2009