Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
01.07.2010 – 30.06.2011
Cel ogólny: 
podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i tworzenia własnych rozwiązań informatycznych przez 90 uzdolnionych kierunkowo uczennic i uczniów z 6 liceów ogólnokształcących (VIII LO, XII LO, XIII LO, XXIV LO, XXVI LO, XXXILO).
Grupa docelowa projektu: 
90 uzdolnionych kierunkowo (informatycznie) uczniów ze wszystkich klas 6 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto Łódź: VIII LO, XII LO, XIII LO, XXIV LO, XXVI LO, XXXILO, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść kompetencje kluczowe w zakresie ICT, uczestnicząc w zajęciach pozaszkolnych organizowanych i prowadzonych przez ŁCDNiKP.
Strona internetowa: 
Działania: 
a) zajęcia „Robotyka i sztuczna inteligencja"; b) zajęcia „Programowanie w językach wysokiego poziomu"; c) zajęcia „Projektowanie i tworzenie stron www"; d) zajęcia „Grafika komputerowa i multimedia".
Lipiec 2010