Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników

Działanie: 
9.2 PO KL
Okres realizacji: 
1.08.2014 – 30.06.2015
Grupa docelowa projektu: 
50 uczących się z techników działających w ramach ZSP 3 w Łodzi i ZS nr 1 w Bratoszewicach.
Działania: 
Planowane działania: realizacja zajęć z zakresu wykorzystania OZE; realizacja zajęć z zakresu chemii spożywczej; realizacja zajęć z zakresu oceny warunków atmosferycznych i wpływu na organizm (tlen, hałas, dwutlenek węgla, pogoda, spirometria - prędkość wiatru) z wykorzystaniem nowych technologii, organizacja praktyk/staży u pracodawcy, organizacja konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania w ramach funkcjonowania Szoków (2h konsultacji dla 50 uczniów).