Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.2
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
03.01.2011 – 31.08.2012
Cel ogólny: 
wyrównanie szans edukacyjnych 72 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, nr 9, nr 10m nr 17 i nr 20 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i nr 2 w Pabianicach przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik poprzez udział w dodatkowych, pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych.
Grupa docelowa projektu: 
72 uczniów klas programowo najwyższych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, nr 9, nr 10m nr 17 i nr 20 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i nr 2 w Pabianicach przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Działania: 
Organizacja i realizacja zajęć edukacyjnych w wymiarze 104 godzin dydaktycznych /grupa w 4 modułach: a) Przygotowanie do egzaminu w części teoretycznej; b) Przygotowanie do egzaminu w części związanej z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą; c) Przygotowanie do egzaminu w części praktycznej; d) Omówienie procedur związanych z przeprowadzeniem egzaminu przez zaproszonego na zajęcia przedstawiciela OKE w Łodzi. Przeprowadzenie próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Styczeń 2011