Biuro projektu Erasmus +

Konsultanci realizują w miastach wojewódzkich spotkania informacyjne. Trwają one jeden dzień – do 8 godzin. Na spotkaniu informacyjnym poruszana jest tematyka związaną ze strukturą Programu Erasmus+ z podziałem na Akcje, sektory i ich specyfikę, założeniami jakościowymi w poszczególnych Akcjach, priorytetami oraz zasadami finansowania działań. Ponadto konsultanci udzielają informacji a na temat technicznych kwestii związanych z wypełnieniem wniosków oraz obsługą systemu URF i ECAS oraz nr PIC.

Informacje na temat naboru na spotkania dostępne są na Akademii Erasmus+.

2. Konsultacje 
Przeszkolone i autoryzowane osoby udzielają konsultacji i doradzają w danych regionach. Z konsultantem można przedyskutować swój pomysł na projekt, zasięgnąć porady dotyczącej prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie, zrealizowania już zaakceptowanego projektu bądź w zakresie zasad finansowania projektów.

W Punkcie Konsultacyjnym programu ERASMUS+ zlokalizowanym w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego konsultantami są:

Anna Koludo
tel. 426786983, 426783378, e-mail: koludo@wp.pl
Konsultacje: poniedziałek i środa, g. 14:00-17:00

Barbara Kuźmicka-Wrąbel
tel. 426783378, e-mail: basiawrabel@o2.pl
Konsultacje dla woj. łódzkiego: poniedziałek i środa, g. 14:00-17:00

Konsultanci na pracę związaną z programem Erasmus+ poświęcają określony czas w tygodniu, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania indywidualnego.

Strona internetowa: 
www.wckp.lodz.pl/erasmus