Integracja przemysłu i edukacji - szansa dla absolwentów szkół zawodowych

Działanie: 
9.2 PO KL
Okres realizacji: 
2.12.2013 – 30.06.2015
Grupa docelowa projektu: 
288 uczących się z ZSP 7, 9, 10, 17, 20, 22, ZS nr 1 i 2 Pabianice; ZSP1 Łowicz; ZSP Kleszczów, ZSP Rawa Maz., ZSP Zelów
Działania: 
• Planowane działania: a) Uczniowie biorą udział w zajęciach z zakresu nowoczesnego zarzadzania produkcją i jej organizacją (56h zajęć teoret.,24 grupy 12 os.). Zajęcia będą oparte o opracowany w ramach projektu program kształcenia (Poradnik Organizacji i Zarządzania Produkcją). b) W ŁCDNiKP stworzona została pracownia do przeprowadzenia zajęć praktycznych („mechatroniczna fabryka edukacyjna”) obejmująca oprogramowanie i sprzęt m.in: obrabiarka CNC, zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania, robot, systemy transportowe, stanowisko montażowe. c) 30 uczniów, którzy osiągną najlepsze rezultaty po zajęciach teoretycznych zostanie objętych płatnymi stażami u pracodawców d) indywidualne doradztwo zawodowe, w tym stworzenie portfolia (2h konsultacji dla 288 uczniów)