Projektowanie wykorzystania technologii multimedialnej w rozwoju branży tekstylnej zarówno w obszarze edukacji, jak i w sektorze rynkowym

W ramach programu LEONARDO DA VINCI

Projektowanie wykorzystania technologii multimedialnej w rozwoju branży tekstylnej zarówno w obszarze edukacji, jak i w sektorze rynkowym

Projekt „eFashion” działań zmierzających do wykorzystania multimediów w branży tekstylnej jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Leonardo da Vinci wraz z partnerami ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, Finlandii, Słowacji i Hiszpanii.