Uczniowie

INFORMACJA dla nauczycieli chemii w szkołach ponadgimnazjalnych

Termin konkursu chemicznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnej został ustalony na 16 maja 2016 r., godz. 1200.

Ogólnołódzkie eliminacje konkursowe przeprowadzone będą w siedzibie XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi, ul. Obywatelska 57.

Czas trwania - 90 minut.

SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII FILOZOFICZNEJ

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne spotkanie MAF, które odbędzie się 11.03.2016 r. (piątek) w godz. 15.30 – 16.30 w gmachu IV Liceum Ogólnokształcącego im. E. Sczanieckiej w Łodzi (ul. Pomorska 16),  w auli na I piętrze . Gościem MAF będzie dr Wojciech Woźniak, który wygłosi wykład na temat:

SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII FILOZOFICZNEJ

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne spotkanie MAF, które odbędzie się 3 grudnia 2015 r. (czwartek) w godz. 15.45 – 16.30 w gmachu Publicznego Liceum Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (ul. Pomorska 161). Gościem MAF będzie dr Bogusław Maryniak, który wygłosi wykład na temat:

ZAWODOWIEC 2016

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Warecka 41 zaprasza wszystkich gimnazjalistów z województwa łódzkiego do udziału w VI edycji konkursu ZAWODOWIEC 2016.

Celem konkursu jest promocja szkolnictwa zawodowego wśród uczniów gimnazjów oraz popularyzowanie ciekawych i poszukiwanych na lokalnym rynku pracy zawodów.

Konkurs został objęty honorowymi patronatami:

IX KONKURS „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” dla gimnazjalistów

Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Dlatego też już w szkole gimnazjalnej należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczeń. Jednocześnie należy umieć rozpoznawać rynek pracy a w szczególności zawody, na które w przyszłości będzie zapotrzebowanie.

SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII FILOZOFICZNEJ

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne spotkanie MAF, które odbędzie się 15.10.2015 r. w godz. 15.45 – 16.30 w gmachu Publicznego Liceum Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (ul. Pomorska 161). Gościem MAF będzie dr Bogusław Maryniak, który wygłosi wykład na temat:

Strony