Ja to potrafię!

Aktualności


 

Zachęcamy nauczycieli szkół specjalnych i integracyjnych z województwa łódzkiego, aby umożliwili swoim uczniom start w tym konkursie, bo to naprawdę świetna inicjatywa. Dzieciaki zmagają się z wykorzystaniem wiedzy w praktyce, a nie rozwiązywaniem teoretycznych zadań, pracują w zespole, a poziom trudności zadań jest dostosowany do rodzaju niepełnosprawności.

Organizatorami VIII Wojewódzkiego Konkurs Interdyscyplinarnego „Ja to potrafię” są:
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4.
Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji. Ten konkurs jest dla uczniów źródłem radości i satysfakcji, a dla nauczycieli inspiracją do wymiany doświadczeń i współpracy w realizacji nowatorskich rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym.
Spotkanie organizacyjne dla nauczycieli odbędzie się 15 listopada o godz. 15
w SOSW nr 4 w Łodzi, ul. Krzywickiego 20.
Rejestracja:  http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48819