VI FORUM MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE

Nr szybkiej informacji: 
73
Adresat: 
Uczniowie, nauczyciele.
Informacja o wydarzeniu: 

VI FORUM MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na VI Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie organizowane przez uczniów - członków Akademii Młodych Twórców.

Spotkanie na temat „Rola Akademii Młodych Twórców w kształtowaniu postaw twórczych uczących się” odbędzie się 12 grudnia 2018 roku o godz. 16.00w siedzibie Centrum. Podczas Forum uzdolnieni informatycznie uczniowie szkół łódzkich będą mieli również okazję wygłosić przygotowane przez siebie referaty oraz uczestniczyć w warsztatach z zakresu programowania w językach wysokiego poziomu. 

Do czynnego udziału w Konferencji zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół. Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie (szarugas@wckp.lodz.pl) do 9 grudnia 2018 r.  

O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji uczniowie zostaną poinformowani drogą e-mailową.

 

Janusz Moos

Dyrektor

Opracował: Sławomir Szaruga

Organizator: 
Sławomir Szaruga