Warsztaty filmoznawcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Nr szybkiej informacji: 
29
Adresat: 
Uczniowie
Informacja o wydarzeniu: 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Wiedzy 
o Filmie i Komunikacji Społecznej Olimpiada. Weź to na warsztat
, do uczestnictwa 
w zajęciach filmoznawczych, które w atrakcyjnej i przystępnej formie umożliwią młodzieży wzbogacenie wiedzy funkcjonalnej dotyczącej polskiego kina. Uczestnicy spotkania będą pogłębiać badawcze spojrzenie na dzieła sztuki filmowej i artystyczne plakaty dostępne 
w serwisie GAPLA, a tym samym doskonalić swoje umiejętności analityczne oraz interpretacyjne. Zajęcia poprowadzą Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej. Organizatorem warsztatów jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie. 

Zajęcia odbędą się we wtorek 2 października w godzinach 10.00-14.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Łódź, ul. Kopcińskiego 29) w sali 210 w godz. 10.00-14.00.

Uczniowie zainteresowani udziałem w warsztatach proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza i zapoznanie się z Regulaminem warsztatów. Oba dokumenty zamieszczone są na stronie https://forms.nina.gov.pl/olimpiada-wez-to-na-warsztat_pl/

Udział w zajęciach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. 

Serdecznie zapraszamy

 

Danuta Górecka

Organizator: 
Danuta Górecka