V FORUM MLODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE

Nr szybkiej informacji: 
100
Adresat: 
Nauczyciele, uczniowie
Informacja o wydarzeniu: 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na V Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie organizowane przez uczniów - członków Akademii Młodych Twórców.

Spotkanie na temat „Rola Akademii Młodych Twórców w kształtowaniu postaw twórczych uczących się” odbędzie się 14 grudnia 2017 roku o godz. 16.00 w siedzibie Centrum. Podczas Forum uzdolnieni informatycznie uczniowie szkół łódzkich będą mieli również okazję wygłosić przygotowany przez siebie referaty oraz uczestniczyć w panelu dyskusyjnym z udziałem absolwentów Akademii.  

Do czynnego udziału w Konferencji zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół. Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie (szarugas@wckp.lodz.pl) do 9 grudnia 2017 r.  

O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji uczniowie zostaną poinformowani drogą e-mailową.

Opracował: Sławomir Szaruga 

Organizator: 
Sławomir Szaruga