XVI Ogólnołódzkim Konkursie Przyrodniczym

Nr szybkiej informacji: 
116
Adresat: 
Nauczyciele i uczniowie
Informacja o wydarzeniu: 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych pod opieką nauczycieli do udziału w

XVI Ogólnołódzkim Konkursie Przyrodniczym

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania przyrodą, wyłonienie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, kształtowanie  świadomości ekologicznej, stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie przyniesie wiele satysfakcji uczniom i ich opiekunom, stanie się doskonałą okazją do promowania osiągnięć szkoły i jej wychowanków.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa szkoły w konkursie (ZAŁĄCZNIK NR 1) należy przesłać pocztą, faksem (678-10-85) lub składać w sekretariacie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, p.105 do dnia 18 grudnia 2017 roku. Udział szkoły w konkursie można zgłosić również mailem na adres doradcy metodycznego przyrody: anna.romanska@epf.pl. Do karty zgłoszenia uczestnictwa
w konkursie należy dołączyć wypełniony i podpisany dla każdego ucznia Załącznik nr 2 – zgodę rodziców na udział ucznia w konkursie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w  Regulaminie dostępnym na stronie http://konkursy.wckp.lodz.pl/content/xvi-konkurs-przyrodniczy

Opracowała:

Anna Romańska

doradca metodyczny przyrody      

Organizator: 
Anna Romańska