Jak przygotować się do eliminacji szkolnych XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego?

Nr szybkiej informacji: 
50
Adresat: 
Nauczyciele i uczniowie
Informacja o wydarzeniu: 

Wszystkich zainteresowanych (nauczycieli i uczniów) Olimpiadą Polonistyczną zapraszamy do udziału w konsultacji grupowej, która odbędzie się 7 listopada 2018 r.
XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi(Łódź, ul. Piłsudskiego 159, sala nr 7) 
godz. 15.30 – 18.00.

Uczestnicy konsultacji zapoznają się z:

  • wymaganiami na poszczególne stopnie Olimpiady (ze szczególnym zwróceniem uwagi na stopień szkolny),
  • zadaniami konkursowymi z lat ubiegłych,
  • regulaminem XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian),
  • przykładowymi pracami olimpijskimi,
  • skutecznymi sposobami przygotowywania się do poszczególnych stopni Olimpiady,
  • z ustaleniami październikowego spotkania w Warszawie sekretarzy Komitetów Okręgowych.

Nauczyciele i uczniowie zainteresowani konsultacją proszeni są o zgłoszenie swojego udziału do dnia 5 listopadadrogą internetową (danutagorecka@gmail.com). Pozwoli to organizatorom przygotować odpowiednią liczbę materiałów wspierających. Wszyscy uczestnicy konsultacji otrzymają pakiet materiałów wspierających w postaci testów
 i przykładowych zadań literackich z trzech ostatnich lat. Na pewno udział w konsultacji pozwoli młodzieży lepiej przygotować się do uczestnictwa w tym ważnym konkursie.

 Serdecznie zapraszamy.

Opracowała:

Danuta Górecka

Organizator: 
Danuta Górecka