XV Łódzki Turniej 
„Przygoda z przepisami ruchu drogowego”

Nr szybkiej informacji: 
124
Adresat: 
Nauczyciele i uczniowie
Informacja o wydarzeniu: 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów I etapu kształcenia pod opieką nauczycieli do udziału w

XV Łódzkim Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”.

Celem konkursu jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji, wyłonienie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w turnieju przyniesie wiele satysfakcji uczniom i ich opiekunom oraz stanie się doskonałą okazją do promowania osiągnięć szkoły i jej wychowanków.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych oraz dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia (ZAŁĄCZNIK NR 1) wraz z pracą plastyczną w formie książeczki na temat Rysunkowy kodeks bezpiecznego rowerzysty do 15 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, który umieszczony jest poniżej oraz na stronie internetowej konkursy.wckp.lodz.pl w części poświęconej konkursom interdyscyplinarnym.

 

Doradca metodyczny

Bożena Piekarska

Organizator: 
Bożena Piekarska